JUDr. Petra Langerová, Ph.D., LL.M.

úspěšný advokát specializující se na zdravotnické právo v Olomouci

S čím Vám umíme pomoci

Zdravotnické právo

Zastupování klientů ve sporech o náhradu nemajetkové újmy na zdraví - náhrada za bolest, ztížení společenského uplatnění, další nemajetkovou újmu, duševní útrapy, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, odškodnění pozůstalých, jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody. Zajištění zdravotnické dokumentace pacienta a posouzení situace nezávislým znalcem. Podání stížnosti k poskytovateli zdravotních služeb. Podání stížnosti k České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře. Zastupování lékařů v medicínských sporech jak v civilních, tak trestních řízeních.

Rodinné a rozvodové právo

Péče o děti - zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem - svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavá péče, společná péče. Péče o děti - sepis předběžných opatření. Výživné pro nezletilé i zletilé děti - stanovení výživného, zvýšení i snížení výživného. Poradenství ve věcech úpravy majetkových poměrů, společné jmění manželů, vypořádání společného jmění manželů, vnosy a investice. Zastupování v řízení o rozvodu manželství - v případě sporného i nesporného rozvodu, sepis dohod. Majetková vypořádání při zániku manželství - sepisování dohod o vypořádání společného jmění manželů.

Občanské právo

Zastupování v civilním řízení - sepis žalob, návrhů, vymáhání nároků. Sepis žaloby o zaplacení, vypořádání spoluvlastnictví, společného jmění manželů, určovací žaloby, žaloby v pracovních věcech (neplatnost výpovědi), neplatnost výpovědi z nájmu, sepis předběžných opatření. Smlouvy o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu s možností využití advokátní úschovy. Kompletní servis pro realitní kanceláře. Smlouvy o dílo, o půjčce, smlouvy kupní, darovací, nájemní a z nich vyplývající nároky, například na odstranění vad, náhradu škody.

Trestní právo

Vedení obhajoby v trestním řízení. Zastupování poškozených. Specializace na zvlášť zranitelné oběti trestných činů, uplatňování nároků. Zvlášť závažné zločiny páchané na dětech. Obhajoba mladistvých. Zastupování před soudem a orgány činnými v trestním řízení. Konzultace, příprava a podání trestního oznámení. Zastupování v přípravném řízení (navrhování důkazů, účast u všech vyšetřovacích úkonů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.). Trestní odpovědnost právnických osob.

Obchodní právo

Vztahy mezi podnikateli a vztahy s podnikáním související. Zastupování podnikatelů v soudních řízeních. Komplexní každodenní právní poradenství podnikatelům (pracovní vztahy, posouzení smluv, správní řízení). Závazkové vztahy podnikatelů, uznání závazku, vymáhání pohledávek. Smlouvy – např. kupní, o dílo, úvěrové, leasingové – jejich uzavírání a řešení sporů z nich. Směnečné právo.

Pracovní právo

Pracovní smlouva - uzavření, změny, právní rozbor pracovní smlouvy, posouzení nároků. Zastupování v soudních řízeních - žaloba na neplatnost výpovědi, diskriminační žaloby. Neplnění a porušování pracovní smlouvy. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vznik pracovního poměru a jeho skončení. Výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, spory o neplatnost skončení pracovního poměru.

Správní právo

Zastupování v přestupkovém řízení, přestupky v dopravě, přestupky proti občanskému soužití. Správní řízení, sepis odvolání. Řízení o dávkách sociálního zabezpečení. Zastupování obcí. Pohřební a hřbitovní právo.

Ústavní právo

Sepsání ústavní stížnosti, posouzení oprávněnosti ústavní stížnosti. Problematika lidských práv a jejich ochrana. Zastupování před Ústavním soudem ČR.

Jak probíhá spolupráce s advokátem na zdravotnické právo?
1

Máte právní problém?

Zavolejte nám prosím na tel. 777 761 112 nebo nám napište e-mail na langerova@olomouckyadvokat.cz

2

Termín schůzky

Dohodneme se na termínu osobní schůzky nebo na telefonické schůzce, případně na zaslání podkladů.

3

Společně najdeme nejlepší řešení

Na první schůzce vyslechneme, s čím budete chtít pomoci, navrhneme postup řešení věci.

4

Právní porada

Pokud postačí porada, bude věc vyřešena, porada se hradí na schůzce.

5

Právní zastoupení

Pokud je věc složitější nebo vyžaduje zastoupení u soudu, převezmeme právní zastoupení.

6

Průběh právního zastoupení

V průběhu zastoupení o všem klienta písemně informujeme prostřednictvím e-mailu, či telefonicky, pokud je to potřeba, a ve složitých věcech se dohodneme na více schůzkách.

7

Úhrada právních služeb

Právní služby jsou účtovány vždy po provedení jednotlivého úkonu. Vždy tedy víte, za co platíte.

Proč naše advokátní kancelář?

20
let praxe

4781
ukončených případů

1776
spokojených klientů
REFERENCE NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
REFERENCE - Co o nás říkají
J
Jakub Zajicik
Děkuji moc paní magistře Plaché a paní doktorce Langerové. Byl jsem už v kontaktu s více advokáty, proto mohu zodpovědně napsat, že této kanceláři jde o klienta. Soudil jsem se s bývalou ženou o dům,bývalá žena rozhodně nepostupovala fér, předkládala vymyšlené důkazy. Paní doktorka vše zpochybnila a vyhrála, u soudu mě skvěle zastupovala. Moc všem tuto kancelář doporučuji.
Martin Jakeš
2023-11-09
P
Petra Bartošová
2023-09-09
Nejlepší paní advokátka jakou si jen můžete přát. Profesionální přístup, vše vysvětlí, poradí a protistrana nemá šanci oponovat. Pomůže i když si myslíte, že už žádná pomoc není. Prostě TOP!!!
S
STA NDA
Dobrý den Musím říct, že paní doktorka Langerová postupovala tak, jak bylo třeba celou situaci řešit, a já pod jejím zastoupením jsem neshledal žádné pochybnosti. Vstřícně mi dokonce nabídla i změnu návrhů atd... Protistrana to ovšem vidí mnohdy jinak. Moc jí děkuji za veškerý čas a úsilí semnou strávené.
I
Ivo
2023-05-09
Se službami paní doktorky Langerové jsem naprosto spokojený. Především bych vyzdvihnul její profesionální a zároveň lidský přístup v jednání se mnou, jakožto s klientem a slušný, zdravě sebevědomý a rázný přístup k jednání s protistranou. Na jiného advokáta do budoucna nemám ani pomyšlení !
V
Vladimír Lipták (Paserak)
2022-11-07
Profesionál každým coulem !
R
Renáta Byrtusová
2023-09-09
R
Roman Smékal
2021-11-09
P
Paweł Kohut
2023-09-09
N
Nataša Szóradová
2020-10-01
B
Blanka Jerabkova
2020-09-25
P
Petr Byrtus
2023-09-01
I
Irena Urbas
2023-09-07